Жилийн үерийн хохиролын мэдээлэл

Усны харуул тус бүрээр үер эхэлсэн болон үргэлжилсэн хугацаа, учирсан хохирол зэргийг багтаасан байна. Үерийн хэмжээ, үргэлжлэх хугацаа нь орон зай, цаг хугацааны хувьд хувьсал ихтэй, агаар мандлын орчил урсгал, гадаргын бүрхэвчийн олон хүчин зүйлсээс хамаарна. Сүүлийн жилүүдэд Монгол орны  голуудаар томоохон үергүй, бага устай байсан хэдий ч уур амьсгалын өөрчлөлт, газар бүрхэвчийн өөрчлөлттэй уялдан уруйн үерийн эрч хүч, давтамж эрс нэмэгдэн аюул авчирах болсон. Ялангуяа хүн ам ихтэй, суурьшлын бүс эмх замбараагүй хурдацтай нэмэгдэх болсон Улаанбаатар зэрэг томоохон хотуудад уруйн үер хамгийн гол гамшиг болоод байна. Тиймээс энэхүү бүтээгдэхүүн нь Үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөр, бодлого гаргахад шийдвэр гаргагчдын суурь мэдээлэл болно. 

2020 онд усны ослын тохиолдол 15 аймгийн 39 сум, нийслэлийн 5 дүүрэгт нийт 81 удаа гарч 111 хүн (хүүхэд 28, насанд хүрэгсэд 83) амь насаа алдсан байна.

Хүснэгт 1.  2020 оны усны үерийн үргэлжилсэн хугацааг харуулав